Els tablets arriben al lloc de treball de les empreses

La penetració de les tabletes ha arribat a un punt de maduració en el mercat residencial però encara no s’ha produït la incorporació com a dispositiu principal del lloc de treball a l’empresa. Però hi ha símptomes que això pot estar canviant en aquest 2014.

 

Els antecedents: portàtils i smartphones

Analitzant com s’han incorporat anteriorment dues tecnologies rellevants, (smartphones i portàtils), podem veure que han seguit camins molt diferents.

El portàtil ha permès mobilitzar el lloc de treball, sense canviar però la estructura bàsica de la tecnologia. Ha requerit solucions per a incorporar elements de comunicacions (VPN, APN) per a la connectivitat a les xarxes, tècniques d’encriptació de la informació del disc dur, eines de backup remot i de gestió remota del programari. Però cap canvi que la tecnologia del mon PC fixes no tingués ja contemplat, ha estat una extensió de la tecnologia existent.

En el cas dels mòbils, els usuaris han adoptat la tecnologia de consum en els seus smartphones de treball de forma massiva, i en molts casos fins i tot amb el seu propi terminal. Ja son minoritaris els smartphones dissenyats per a us professional (Blackberry). Com normalment l’aplicació empresarial a utilitzar es el correu/agenda corporatius, i existeixen connectors del terminal amb les principals plataformes d’empresa (Exchange, Notes), la situació no ha representat un problema massa complexa.

La diferència principal ha estat la velocitat i l’origen del canvi. Els portàtils han vingut del mon de la empresa, de forma gradual. La tecnologia empresarial els ha pogut integrar de forma ordenada. El smartphone ha vingut de l’usuari, i ha estat més aviat un tsunami.

 Quin serà el model del tablet?

De moment, el que sembla es que no s’està produint una incorporació precipitada com els smartphones, ni una ordenada com el portàtil. Analitzem quina es la situació a la major part de les empreses:

 •  S’ha introduït per part d’usuaris d’alta direcció (iPad), on IT té poca capacitat de maniobra ja que son dispositius propietat de l’usuari o subministrats sense la participació de IT.
 • El seu ús es normalment per a correu/agenda i per a navegació Internet/Intranet, ja que les aplicacions corporatives majoritàriament no estan dissenyades per a interfases tàctils.
 • No hi ha eines d’administració per als nous sistemes operatius (Android, iOS), pel que cal adquirir sistemes MDM. No hi ha una diferenciació clara entre entorns personals i professionals.
 • Increment del número de dispositius (hi ha persones que tenen fixe, portàtil i tableta) amb els costos de HW i SW associats.
 • Falta d’experiència sobre l’impacte en seguretat de tenir aquest tipus de dispositius connectats a les xarxes corporatives. Cal analitzar el rol que han de tenir eines com els antivirus, proxy, firewalls, gestors de xarxes NAC, etc.. sobre aquests dispositius.
 • Utilització intensiva d’aplicacions de consum per a resoldre necessitats de productivitat personal (Evernote, Dropbox, etc…).

Estem encara en una fase d’incertesa, en la que la tecnologia encara no ha donat una solució clara. Per això, cal ser prudent amb les inversions. Adquisicions de MDM, desenvolupament d’aplicacions per Android, etc.. poden ser apostes arriscades.

Evolució del mercat : Windows 8 i tabletes empresarials

L’any 2013, ha portat al mercat algunes alternatives que sota el meu punt de vista seran guanyadores i permetran incorporar les tabletes al lloc de treball empresarial de forma ordenada. Es la combinació de dos elements:

 •  Windows 8, és un producte revolucionari. Un sistema operatiu dual, que permetrà el naixement dels dispositius multi-format. La fusió entre tableta i escriptori clàssic.
 • Aparició de tabletes per al mercat empresarial, que incorporen allò que necessita l’entorn professional, estabilitat en el producte i gama d’accessoris.

La major part dels fabricants opten per solucions que evolucionen el concepte del portàtil per a separar la pantalla i convertir-la en una tableta. Son solucions 2 en 1, més portàtil que tableta. Incorporen processadors potents (i5), o pantalles panoràmiques típiques dels portàtils. Això fa que tinguin un pes i mida que no els fa ergonòmics com a tabletes.

Altres fabricants treballen en la línia de proposar tabletes que poden fer-se servir com a equips de sobretaula i en portàtils, més en la línia 3 en 1.

Un exemple pot ser el HP Elitepad 900, que incorpora els accessoris per a funcionar com un PC de sobretaula (amb l’afegit de poder implantar llocs de treball amb 2 pantalles, una tàctil i una clàssica), com un portàtil gràcies a l’accessori de teclat i ports, i com una tableta en si mateixa.

Li falta un tant de potència per a algunes funcions (processador Atom 32 bits), però les noves versions incorporaran 4 cores i 4 GB de memòria que podrien ser suficients per a la major part d’aplicacions.

Amb aquest tipus de solucions aconseguim tenir tots els modes de funcionament en un únic dispositiu (amb la reducció de costos HW i SW duplicats que implicava tenir més d’un equip), incorporar l’equip als sistemes de domini corporatius com Active Directory, aplicar els antivirus com a la resta de PCs, gestionar la mobilitat com si fos un portàtil, etc… i alhora disposar de les funcionalitats de la tecnologia de les tabletes en quan a aplicacions tàctils i mobilitat màxima.

Reptes per a la incorporació de la tauleta Windows 8

Els reptes que tenen les empreses per a incorporar aquesta tecnologia son:

 • Actualitzacions a la infraestructura – Windows 8 requereix per al seu funcionament òptim versions actualitzades d’eines de gestió (Active Directory, System Center). Això comporta nous projectes i, segons l’esquema de llicenciament, pot implicar costos importants en programari (CAL de Windows).
 • Efecte iPad – Windows 8 no es igual que iPad en el seu funcionament, ni semblant. Així com els usuaris van entrar en iPad de bona gana i en seu context personal atrets per la novetat, el fet d’aprendre com funciona una altra tableta completament diferent, pot provocar rebuig. També la falta d’aplicacions pot portar a una comparació negativa, tot i que cada cop s’està igualant més la oferta.
 • Us personal de l’eina – les tabletes, per la seva condició de dispositiu orientat a mobilitat (petit, lleuger), tenen tendència a acompanyar sempre l’usuari (com una llibreta de notes). Hi haurà persones que el portin sempre a sobre, fins i tot pot substituir determinades funcionalitats del smartphone (consulta de correu). Es produirà una pressió per part dels usuaris per a poder incorporar eines de productivitat personal o us extra-professional (com succeeix amb el mòbil d’empresa). La tableta es una molt bona oportunitat per a experimentar amb el BYOD (dispositius de doble us personal-professional).
 • Us d’aplicacions de consum – les aplicacions desenvolupades per a entorns tableta venen majoritàriament de l’entorn residencial, on l’usuari les coneix d’altres dispositius. Caldrà analitzar quines aplicacions es permeten incorporar de forma controlada al dispositiu, per a incrementar la productivitat sense comprometre la seguretat.

El 2014 pot ser un any d’oportunitats per al lloc de treball, caldrà veure si en plena era post-PC, entrem en la era post-portàtil. Les coses van molt ràpid, ràpid..