Adjudicació provisional del diàleg competitiu de CPD de la Generalitat de Catalunya

Com a punt final del procés de licitació dels 4 diàlegs competitius que conformen el nou model TIC de la Generalitat, avui s’ha adjudicat provisionalment el diàleg de Centre de Processament de Dades (CPD).

Aquest diáleg tenia com a abast la contractació dels serveis de computació (servidors d’aplicacions, bases de dades, espai de disc, etcétera) sobre els que es fan funcionar els programes informàtics de la Generalitat.

La Generalitat es el principal consumidor de sistemes de computació del país, pel que estem parlant de la major infraestructura de CPD de Catalunya, actualment composada per més de 4.000 servidors sobre els que funcionen més de 1.800 programes de tots els tipus.

La solució final del diáleg va portar a la divisió del servei en dos lots, un descrit com a CPD Extern, en el que s’agrupen serveis que principalment utilitzaran serveis en modalitats de cloud computing en dependències dels proveïdors, i un altre anomenat CPD Nucli amb serveis que es mantindran en seus de la Generalitat.

El projecte permet concentrar les actuals infraestructures, distribuïdes entre 42 centres ubicats majoritàriament en edificis d’oficines, en nomès 6 CPD que s’ubicaran en equipaments específics per aquests tipus de utilitat (redundàncies elèctriques, de comunicacions, etc…), el que millorarà considerablement la fiabilitat dels sistemes.

El primer bloc (CPD Extern) està dividit en 4 lots, el que permet diversificar els riscos que comportaria la excessiva concentració de sistemes en un únic punt. Les empreses adjudicatàries han estat les següents:

El resultat tindra com a conseqüència la instal·lació de 3 nodes de cloud computing a Catalunya, grans centres de processament de dades amb una potència de la que la Generalitat només ocuparà un 25%. Això generarà la disponibilitat d’aquesta capacitat per a ser utilitzada per empreses catalanes (que en altre cas haurien d’importar aquests tipus de serveis en CPDs ubicats en altres territoris), o per a ser comercialitzat en altres païssos. De fet, el resultat de la licitació tal com indica el Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, aconsegueix situar Catalunya en una posició de lideratge en aquesta matèria en el sud d’Europa.

Pel que fa al CPD Nucli, l’adjudicació provisional ha tingut el següent resultat:


Els contractes tenen una durada d’entre 6 i 10 anys, i el pressupost màxim de la licitació ha estat de 397 milions de €, amb un cost màxim dels serveis de 45 milions d’€ anuals. Amb aquestes xifres, l’estalvi aconseguit per aquest diàleg es de un 35% respecte als costos per als mateixos serveis l’any 2010.

Amb aquest resultat, el procés ha acomplert amb els objectius marcats en tots els ámbits:

  • Reducció dels costos (35%)
  • Consolidació i modernització de les infraestructures (evolució a cloud computing)
  • Pla industrial (creació de noves infraestructures i llocs de treball al territori)