Correu electrònic en cloud privat

La Generalitat de Catalunya ha finalitzat amb èxit la migració del servei de correu electrònic cap a la versió 2010 de Microsoft Exchange, en un projecte que ha incorporat importants millores en el funcionament i gestió del sistema:

  • Unificació de les plataformes anterior en un únic sistema, amb més de 100.000 usuaris (una de les 10 instal·lacions més grans d’Europa d’aquest sistema)
  • Contractació del servei en format de cloud privada, on un proveïdor serà propietari de la infraestructura i es realitzarà un pagament per usuari
  • Millora de la robustesa del sistema, al passar a una configuració de doble CPD actiu-actiu
  • Reducció dels costos en un 20% (400.000 €/any)

Aquest projecte ha representat una fita degut a la dificultat de desplegament d’un sistema client-servidor a un número tan gran d’usuaris, amb configuracions de PC tan diverses, i amb una dispersió molt elevada (prop de 4.000 seus implicades).

El model resultant del nou model TIC de la Generalitat comporta la externalització d’aquest servei cap a un proveïdor que prestarà aquesta funcionalitat en mode servei, el que significarà una evolució a modalitats cloud. D’aquesta forma, la responsabilitat sobre la infraestructura (CPD, servidors) i la gestió tècnica del servei serà del proveïdor, i la Generalitat consumirà unitats de servei (comptes) sobre una infraestructura dedicada (cloud privat).

Aquesta utilització del cloud computing en serveis massius com el correu ha estat reconeguda com a exemple de bones pràctiques, dins la iniciativa de la Comunitat Europea per a la promoció del cloud computing en el marc de les administracions públiques. El cas ha estat presentat dins dels forum “European Regions for Growth” del Comite de Regions.Tanmateix, el cas ha estat un dels presentats per Microsoft com a referència mundial en el seu event Worldwide Government Solutions Forum 2011 , event celebrat a Roma amb la participació de responsables del sector públic de les principals administracions del mon.

El cas ha estat reconegut per Microsoft com a cas d’èxit en la utilització dels seus productes.

 

Donada la rellevància del projecte i les experiències que hem adquirit en el seu desenvolupament, compartire un document tècnic i públic en el que es descriu amb detall com s’ha realitzat el projecte i les lliçons apreses.