Nou portal web municipal

L’Ajuntament de Badalona va iniciar l’any 2009 un projecte de nou portal web municipal (www.badalona.cat), amb els següents objectius:

 • Disposar d’un canal web que permeti millorar la comunicació amb els ciutadans.
 • Desplegar l’administració electrònica per oferir serveis 7×24 i reduir els costos d’atenció al públic
 • Millorar la qualitat democràtica a través d’iniciatives de eGovernment i transparència
 • Iniciar la compartició de dades públiques a través de serveis opendata

Els costos del projecte van ser assumits per l’Ajuntament amb una subvenció del consorci AOC.

El projecte va tenir les següents fases:

 • Conceptualització, on es va escollir a la empresa Comunicació Digital per a realitzar un disseny i l’ordenació dels continguts
 • Implantació de la plataforma del portal, a través d’una licitació en la que es va adquirir un conjunt d’eines de portal i middleware de la companyia Oracle que van permetre a l’Ajuntament disposar d’eines de primer nivell per a desenvolupar el projecte
 • Execució del projecte del portal, a través de la càrrega dels continguts

La durada del projecte va ser de 1 any i mig entre totes les fases, i el nou portal es va posar en funcionament el dia 11-1-11, aconseguint des del primer dia una bona acceptació entre els ciutadans, triplicant de forma continuada l’audiència del portal anterior, i amb una previssió de més de 2 milions de pàgines web servides en el seu primer any de vida.

 

Molt important es la introducció de les eines de tràmits on-line, com a forma d’aconseguir un autoservei 7×24 per a les principals interaccions dels ciutadans amb l’Ajuntament. Els primers tràmits disponibles van ser el volant d’empadronament, que va arribar a un 4% de volants per aquesta via en els 3 primers mesos (120 mensuals), o la consulta i duplicat de rebuts. D’aquesta forma, es van oferir per Internet tràmits com la inscripcó a la cursa popular (3000 inscrits totsvia web), o la pre-inscripció als casals esportius d’estiu (més de 1000). Tots aquests tràmits amb certificat digital, el que assegurava una validesa legal, i tot tràmits del màxim nivell,es a dir, tràmits completament electrònics d’inici a fi.

Tècnicament, el projecte esta basat en les eines Oracle weblogic portal i Oracle UCM (gestor de continguts) principalment.

Un dels majors reptes va ser aconseguir la implicació dels diferents departaments en el projecte, a l’hora de definir els continguts. La facilitat de contribució que permet la eina Oracle UCM va ser clau per a poder disposar d’un numero elevat de treballadors municipals aportant continguts.

El nou portal esta dividit en 5 parts principals:

 • Actualitat – noticies,agenda
 • Seu electrònica – tauler d’anuncis, perfil contractant, tràmits on-line
 • Govern Obert – espai dedicat a la millora de la transparència administrativa
 • Canals temàtics – diferents zones dedicades a temàtiques de la ciutat
 • Guia de la ciutat – més de 3.000 referències geolocalitzades dels equipaments i serveis

El nou portal web va ser noticia en diversos mitjans de comunicació, que es van fer ressó de la seva posada en funcionament

 

 

Tanmateix, el projecte ha esta considerat cas d’èxit per part de Oracle, que l’ha publicat com a cas de bones pràctiques en la utilització dels seus productes.