Nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Els darrers mesos la Generalitat ha iniciat un procés de redefinició de la seva estratègia TIC, tan pel que fa a l’utilització interna de la tecnologia com en la forma en la que les TIC ajuden a la millora del país. Aquest procés, conegut com el “Nou Model TIC”, té com a objectius:

  • Transformar l’Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà.
  • Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes.

Més informació sobre el Nou Model TIC de la Generalitat

Cloud computing a l’administració pública: es el moment

A l’hora de plantejar qualsevol projecte estratègic en IT, entenent com a tal projectes que marquen una línia que condicionarà el futur de la evolució de les TIC de la organització, cal abordar el tema del cloud computing.

Més informació sobre el cloud computing a l’administració pública