Participació en la taula rodona de Cloud Computing de eShow Barcelona 2013

El propassat 13 de març he participat en la taula rodona sobre Cloud Computing de la 5a edició de eShow Barcelona..

En ella hem parlat sobre diferents experiències pràctiques en la utilització del Cloud Computing, i en la meva intervenció hem analitzat el cas de la Generalitat de Catalunya.

 

Adjudicació provisional del diàleg competitiu de CPD de la Generalitat de Catalunya

Com a punt final del procés de licitació dels 4 diàlegs competitius que conformen el nou model TIC de la Generalitat, avui s’ha adjudicat provisionalment el diàleg de Centre de Processament de Dades (CPD).

Aquest diáleg tenia com a abast la contractació dels serveis de computació (servidors d’aplicacions, bases de dades, espai de disc, etcétera) sobre els que es fan funcionar els programes informàtics de la Generalitat.

La Generalitat es el principal consumidor de sistemes de computació del país, pel que estem parlant de la major infraestructura de CPD de Catalunya, actualment composada per més de 4.000 servidors sobre els que funcionen més de 1.800 programes de tots els tipus.

La solució final del diáleg va portar a la divisió del servei en dos lots, un descrit com a CPD Extern, en el que s’agrupen serveis que principalment utilitzaran serveis en modalitats de cloud computing en dependències dels proveïdors, i un altre anomenat CPD Nucli amb serveis que es mantindran en seus de la Generalitat.

El projecte permet concentrar les actuals infraestructures, distribuïdes entre 42 centres ubicats majoritàriament en edificis d’oficines, en nomès 6 CPD que s’ubicaran en equipaments específics per aquests tipus de utilitat (redundàncies elèctriques, de comunicacions, etc…), el que millorarà considerablement la fiabilitat dels sistemes.

El primer bloc (CPD Extern) està dividit en 4 lots, el que permet diversificar els riscos que comportaria la excessiva concentració de sistemes en un únic punt. Les empreses adjudicatàries han estat les següents:

El resultat tindra com a conseqüència la instal·lació de 3 nodes de cloud computing a Catalunya, grans centres de processament de dades amb una potència de la que la Generalitat només ocuparà un 25%. Això generarà la disponibilitat d’aquesta capacitat per a ser utilitzada per empreses catalanes (que en altre cas haurien d’importar aquests tipus de serveis en CPDs ubicats en altres territoris), o per a ser comercialitzat en altres païssos. De fet, el resultat de la licitació tal com indica el Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, aconsegueix situar Catalunya en una posició de lideratge en aquesta matèria en el sud d’Europa.

Pel que fa al CPD Nucli, l’adjudicació provisional ha tingut el següent resultat:


Els contractes tenen una durada d’entre 6 i 10 anys, i el pressupost màxim de la licitació ha estat de 397 milions de €, amb un cost màxim dels serveis de 45 milions d’€ anuals. Amb aquestes xifres, l’estalvi aconseguit per aquest diàleg es de un 35% respecte als costos per als mateixos serveis l’any 2010.

Amb aquest resultat, el procés ha acomplert amb els objectius marcats en tots els ámbits:

  • Reducció dels costos (35%)
  • Consolidació i modernització de les infraestructures (evolució a cloud computing)
  • Pla industrial (creació de noves infraestructures i llocs de treball al territori)

 

 

Adjudicació del diàleg competiu de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya

Continuant amb el procés d’adjudicació dels 4 diàlegs competitius que conformen el nou model TIC de la Generalitat, ahir li va tocar el torn al diàleg de telecomunicacions.

El concurs tenia un import màxim de 634 milions de €, in dins d’ell estaven inclosos la major part dels tipus de telecomunicacions utilitzats per la Generalitat. Els períodes d’adjudicació son variables, destacant els 10 anys de durada del contracte de conectivitat, aquell que ha de fer arribar la FO a la major part de les seus de la Generalitat.

En aquesta adjudicació cal destacar la reducció aconseguida en serveis com el mòbil o la telefonia fixa, però la gran aportació és el que el Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, ha descrit com la xarxa de país.

El nou contracte de conectivitat inclou, a més a més de la provisió dels serveis amb FO per a la major part de les seus de la Generalitat, l’arribada de serveis de FO al 80% dels municipis de Catalunya.

Això permetrà que en aquests municipis qualsevol operadora interessada en proporcionar serveis pugui utilitzar la xarxa de l’adjudicatari (en aquest cas, Telefónica) a preu regulat per a poder prestar serveis de telecomunicacions als seus clients.

D’aquesta forma, si en un municipi un client està interessat en contractar serveis de FO, podrà accedir a una major oferta, ja que no hi haurà un únic operador que li pot prestar serveis ja que tots podràn utilitzar la xarxa troncal de Telefónica per connectar la seu del client a Internet, o a la xarxa troncal d’altres operadors.

La estimació de xarxa de fibra óptica que serà estesa gràcies a aquest projecte serà de més de 80.000 quilòmetres, el que generarà llocs de treball a Catalunya, una molt bona notícia en aquest moment de crisis del sector.