El Cloud Computing a Catalunya al programa Valor Afegit de TV3

El programa Valor Afegit de TV3 ha fet un programa sobre el Cloud Computing a Catalunya, en el que es fa referència al projecte de migració al cloud dels 4.000 servidors que suporten els sistemes de la Generalitat.  Aquest projecte ha actuat com a atracció per a l’instal·lació de 3 nous nodes internacionals de cloud (IBM, HP i T-Systems) que permetrà la creació de llocs de treball i que la industria local pugui treballar directament sobre aquesta tecnologia, d’una forma més efectiva.

Podeu veure el programa sencer en el següent enllaç al web de TV3.

Es cert que el concepte cloud ha de permetre que els servidors es trobin en qualsevol part d’Internet. Però tenir els nodes a Catalunya ens aporta una sèrie d’avantatges:

  • Mes prestacions – la velocitat de resposta dels sistemes a Internet depen entre d’altres coses del numero de “salts”  (equips intermitjos) pels que els usuaris han de passar abans d’arribar a la pàgina. Amb els serveis a prop, aquests salts seran mínims, gràcies al potenciament que es realitzarà en el projecte del punt neutre de Catalunya (CATNIX).
  • Accés proper als tècnics especialistes i a les instal·lacions – quan s’aborden projectes complexes, es necessari que tècnics de l’empresa que fa els programes i de l’empresa que proveeix els serveris cloud treballin conjuntament. Que tinguin facilitat per trobar-se físicament, facilita en gran manera els projectes.
  • Possibilitat de projectes d’utilització progressiva del cloud – els sistemes informàtics d’una empresa normalment estan dividits en diferents mòduls (portal de clients, gestió d’stocks, logística,…) i pot ser convenient tenir alguns d’ells en formats cloud (sobretot aquells amb visibilitat des d’Internet), mentre que altres poden mantenir-se a les pròpies instal·lacions. Aquests dos mons han de tenir connexió entre ells per intercanviar dades (el que s’anomena integració de sistemes). Tenir propers els nodes de cloud permetrà que les empreses puguin tenir línies de comunicacions (que es valoren per distància) a cost raonable entre les seves oficines i els proveidors de cloud per fer això possible.
  • Seguretat jurídica i física – les empreses poden estar segures que els serveis estan regulats per lleis pròpies que els garanteixen que en cas de problemes les autoritats locals tenen capacitat per a ressoldre qualsevol contenciós. Tanmateix, les empreses poden realitzar còpies físiques periòdiques de les seves dades i custodiar-les a les seves oficines, gràcies a la proximitat.

 

Adjudicació provisional del diàleg competitiu de CPD de la Generalitat de Catalunya

Com a punt final del procés de licitació dels 4 diàlegs competitius que conformen el nou model TIC de la Generalitat, avui s’ha adjudicat provisionalment el diàleg de Centre de Processament de Dades (CPD).

Aquest diáleg tenia com a abast la contractació dels serveis de computació (servidors d’aplicacions, bases de dades, espai de disc, etcétera) sobre els que es fan funcionar els programes informàtics de la Generalitat.

La Generalitat es el principal consumidor de sistemes de computació del país, pel que estem parlant de la major infraestructura de CPD de Catalunya, actualment composada per més de 4.000 servidors sobre els que funcionen més de 1.800 programes de tots els tipus.

La solució final del diáleg va portar a la divisió del servei en dos lots, un descrit com a CPD Extern, en el que s’agrupen serveis que principalment utilitzaran serveis en modalitats de cloud computing en dependències dels proveïdors, i un altre anomenat CPD Nucli amb serveis que es mantindran en seus de la Generalitat.

El projecte permet concentrar les actuals infraestructures, distribuïdes entre 42 centres ubicats majoritàriament en edificis d’oficines, en nomès 6 CPD que s’ubicaran en equipaments específics per aquests tipus de utilitat (redundàncies elèctriques, de comunicacions, etc…), el que millorarà considerablement la fiabilitat dels sistemes.

El primer bloc (CPD Extern) està dividit en 4 lots, el que permet diversificar els riscos que comportaria la excessiva concentració de sistemes en un únic punt. Les empreses adjudicatàries han estat les següents:

El resultat tindra com a conseqüència la instal·lació de 3 nodes de cloud computing a Catalunya, grans centres de processament de dades amb una potència de la que la Generalitat només ocuparà un 25%. Això generarà la disponibilitat d’aquesta capacitat per a ser utilitzada per empreses catalanes (que en altre cas haurien d’importar aquests tipus de serveis en CPDs ubicats en altres territoris), o per a ser comercialitzat en altres païssos. De fet, el resultat de la licitació tal com indica el Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, aconsegueix situar Catalunya en una posició de lideratge en aquesta matèria en el sud d’Europa.

Pel que fa al CPD Nucli, l’adjudicació provisional ha tingut el següent resultat:


Els contractes tenen una durada d’entre 6 i 10 anys, i el pressupost màxim de la licitació ha estat de 397 milions de €, amb un cost màxim dels serveis de 45 milions d’€ anuals. Amb aquestes xifres, l’estalvi aconseguit per aquest diàleg es de un 35% respecte als costos per als mateixos serveis l’any 2010.

Amb aquest resultat, el procés ha acomplert amb els objectius marcats en tots els ámbits:

  • Reducció dels costos (35%)
  • Consolidació i modernització de les infraestructures (evolució a cloud computing)
  • Pla industrial (creació de noves infraestructures i llocs de treball al territori)

 

 

Adjudicació del diàleg competiu de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya

Continuant amb el procés d’adjudicació dels 4 diàlegs competitius que conformen el nou model TIC de la Generalitat, ahir li va tocar el torn al diàleg de telecomunicacions.

El concurs tenia un import màxim de 634 milions de €, in dins d’ell estaven inclosos la major part dels tipus de telecomunicacions utilitzats per la Generalitat. Els períodes d’adjudicació son variables, destacant els 10 anys de durada del contracte de conectivitat, aquell que ha de fer arribar la FO a la major part de les seus de la Generalitat.

En aquesta adjudicació cal destacar la reducció aconseguida en serveis com el mòbil o la telefonia fixa, però la gran aportació és el que el Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, ha descrit com la xarxa de país.

El nou contracte de conectivitat inclou, a més a més de la provisió dels serveis amb FO per a la major part de les seus de la Generalitat, l’arribada de serveis de FO al 80% dels municipis de Catalunya.

Això permetrà que en aquests municipis qualsevol operadora interessada en proporcionar serveis pugui utilitzar la xarxa de l’adjudicatari (en aquest cas, Telefónica) a preu regulat per a poder prestar serveis de telecomunicacions als seus clients.

D’aquesta forma, si en un municipi un client està interessat en contractar serveis de FO, podrà accedir a una major oferta, ja que no hi haurà un únic operador que li pot prestar serveis ja que tots podràn utilitzar la xarxa troncal de Telefónica per connectar la seu del client a Internet, o a la xarxa troncal d’altres operadors.

La estimació de xarxa de fibra óptica que serà estesa gràcies a aquest projecte serà de més de 80.000 quilòmetres, el que generarà llocs de treball a Catalunya, una molt bona notícia en aquest moment de crisis del sector.