Adjudicació dels dialegs competitius aplicacions i lloc de treball de la Generalitat de Catalunya

Ahir es va realitzar l’adjudicació provisional dels dos primers diàlegs competitius del total de quatre que conformen el nou model TIC de la Generalitat de Catalunya, en concret els relacionats amb les aplicacions informàtiques (desenvolupament i manteniment de programari) i els de lloc de treball.    Cal destacar en aquesta adjudicació el número d’empreses catalanes que han resultat adjudicatàries en aquest concurs.

El resultat ha estat el següent:

 

Desprès d’aquesta primera adjudicació, la previsió es tenir el resultat del diàleg de telecomunicacions el proper dia 8 d’agost, i que properament siguin convidades les empreses pel darrer diàleg, el de infraestructures de processament de dades o CPD.

 

Nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Els darrers mesos la Generalitat ha iniciat un procés de redefinició de la seva estratègia TIC, tan pel que fa a l’utilització interna de la tecnologia com en la forma en la que les TIC ajuden a la millora del país. Aquest procés, conegut com el “Nou Model TIC”, té com a objectius:

  • Transformar l’Administració i la Societat de forma eficient i impulsar la modernització i innovació en els serveis de l’Administració i la seva relació amb el ciutadà.
  • Dotar al país d’una xarxa de nova generació, de molt alta capacitat a tot el territori, oberta al mercat, que permeti augmentar el nivell de competitivitat de les empreses catalanes.

Més informació sobre el Nou Model TIC de la Generalitat