Cloud computing a l’administració pública: es el moment

A l’hora de plantejar qualsevol projecte estratègic en IT, entenent com a tal projectes que marquen una línia que condicionarà el futur de la evolució de les TIC de la organització, cal abordar el tema del cloud computing.


I on estem ara amb el cloud? Doncs mirem que diu el darrer Gartner’s 2011 Hype Cycle Special Report (un prestigiós anàlisi anual d’aquesta consultora que classifica les tecnologies en funció del seu grau de maduresa), publicat el darrer mes de juliol. Doncs que, com en els darrers tres anys, el cloud es situa com la gran promesa que no acaba de convertir-se en realitat.

Però es precisament a les zones de risc on es troben les oportunitats. Crec que apostar per que el cloud serà una realitat, crec que no es temerari. Si no ha arribat encara, es perquè el model es troba encara en definició.

Per qué crec que ens en podem sortir en el sector públic amb el cloud? Aqui van les meves consideracions:

  • El sector públic té la necessitat actual de reduir els seus costos operatius, i la tecnologia es una de les palanques que pot utilitzar, potser la més potent. Però ara no hi ha la disponibilitat d’inversió per a poder iniciar aquest tipus de projectes. Cloud es una forma de minimitzar la inversió: compromís a més llarg termini, amb SaaS com a modalitat preferent.
  • S’ha acabat la etapa dels vestits a mida, en la que les organitzacions es podien permetre grans desenvolupaments per a adaptar els sistemes als seus negocis. Ara farem servir el programari tal com ve, i l’usuari s’haurà d’acostumar i canviar els seus hàbits. Això es un escenari perfecte pel cloud. El re-aprofitament de programari entre administracions va ser en el passat un gran fracàs. Potser ara es el moment, amb l’implicació del sector privat.
  • La gestió de la obsolescència ofega els pressupostos IT públics. Contínuament renovant les aplicacions per canviar-les de tecnologia, o el pitjor, en risc per sistemes sense manteniment. En comptes de parlar de com millorem els processos utilitzant tecnologia, invertim esforços en evitar el col·lapse de sistemes antics. Calen projectes o bé amb data de caducitat, si son molt específics, o bé amb un pla de negoci clar, que faci que el proveïdor evolucioni la plataforma pel seu compte.

Quan i a on hem d’aplicar el cloud?

La meva aposta es pel cloud privat. Els riscos derivats de les dades i la gestió pública no ens permeten altres configuracions. Més endavant parlo més en detall de com.

  • Aplicacions on no hi hagi implicades dades amb nivells alts de sensibilitat (LOPD)
  • Aplicacions que tinguin un nivell de tolerància a fallades. En aquesta modalitat, no podrem garantir la fiabilitat, més enllà d’un contracte. Son les regles. Per tant, cap aplicació que posi en risc seguretat, salut, etc..
  • Aplicacions que tinguin possibilitat de ser re-utilitzades per diferents administracions. Aquí veig una clara oportunitat de disminució de costos. Però crec que serà el sector privat qui ho farà millor que ho hem fet fins ara al públic, per motivacions evidents.
  • Sistemes molt específics que provoquen un increment de costos per a la seva administració en CPDs corporatius. Quan un sistema necessita un coneixement molt específic, normalment l’administració es subcontractada a una empresa especialista en el sistema en qüestió, o requereix la contractació de tècnics que resten poc aprofitats. O ho fa algú que no en sap, el que es pitjor. Cal que sigui la empresa especialitzada en l’aplicació qui doni el servei en format cloud, de forma que es produeixi una sinèrgia en la optimització dels administradors. I repartir la sinergia entre tots. Win-win.
  • Sistemes que estan en retirada, aquelles aplicacions que mai acabem de matar i que ens provoquen uns costos molt elevats en sostenir equips i programari fora de manteniment, així com en administradors que coneixen relíquies. Fora bó trobar a algun especialista en mantenir sistemes obsolets en cloud a baix preu.

Que necessitem per a fer-ho?

  • Desplegament d’una xarxa de telecomunicacions que permeti el funcionament del cloud privat. Les administracions que facin servir les aplicacions, hauran d’estar connectades amb el nus central de comunicacions, i aquest amb els CPD on s’allotgen les aplicacions. Una anella d’administració pública?
  • Aposta del sector pel nou model, implicant-se més enllà de ser mantenidors d’aplicacions, per a disposar de les seves infraestructures pròpies. Sota el meu punt de vista, aquest es l’espai més adient per a les empreses de tamany mig, especialistes, flexibles. L’aposta es també econòmica: aquí tothom ha de guanyar. No es un canvi de conceptes a les factures, per pagar el mateix. Es un canvi del concepte : faig aplicacions, les mantinc de la forma més eficient, i les intento vendre per repartir els costos. Un negoci clàssic, però ara amb el component de la xarxa.

Salutacions i bones vacances a aquells afortunats que poden!!