El Cloud Computing a Catalunya al programa Valor Afegit de TV3

El programa Valor Afegit de TV3 ha fet un programa sobre el Cloud Computing a Catalunya, en el que es fa referència al projecte de migració al cloud dels 4.000 servidors que suporten els sistemes de la Generalitat.  Aquest projecte ha actuat com a atracció per a l’instal·lació de 3 nous nodes internacionals de cloud (IBM, HP i T-Systems) que permetrà la creació de llocs de treball i que la industria local pugui treballar directament sobre aquesta tecnologia, d’una forma més efectiva.

Podeu veure el programa sencer en el següent enllaç al web de TV3.

Es cert que el concepte cloud ha de permetre que els servidors es trobin en qualsevol part d’Internet. Però tenir els nodes a Catalunya ens aporta una sèrie d’avantatges:

  • Mes prestacions – la velocitat de resposta dels sistemes a Internet depen entre d’altres coses del numero de “salts”  (equips intermitjos) pels que els usuaris han de passar abans d’arribar a la pàgina. Amb els serveis a prop, aquests salts seran mínims, gràcies al potenciament que es realitzarà en el projecte del punt neutre de Catalunya (CATNIX).
  • Accés proper als tècnics especialistes i a les instal·lacions – quan s’aborden projectes complexes, es necessari que tècnics de l’empresa que fa els programes i de l’empresa que proveeix els serveris cloud treballin conjuntament. Que tinguin facilitat per trobar-se físicament, facilita en gran manera els projectes.
  • Possibilitat de projectes d’utilització progressiva del cloud – els sistemes informàtics d’una empresa normalment estan dividits en diferents mòduls (portal de clients, gestió d’stocks, logística,…) i pot ser convenient tenir alguns d’ells en formats cloud (sobretot aquells amb visibilitat des d’Internet), mentre que altres poden mantenir-se a les pròpies instal·lacions. Aquests dos mons han de tenir connexió entre ells per intercanviar dades (el que s’anomena integració de sistemes). Tenir propers els nodes de cloud permetrà que les empreses puguin tenir línies de comunicacions (que es valoren per distància) a cost raonable entre les seves oficines i els proveidors de cloud per fer això possible.
  • Seguretat jurídica i física – les empreses poden estar segures que els serveis estan regulats per lleis pròpies que els garanteixen que en cas de problemes les autoritats locals tenen capacitat per a ressoldre qualsevol contenciós. Tanmateix, les empreses poden realitzar còpies físiques periòdiques de les seves dades i custodiar-les a les seves oficines, gràcies a la proximitat.