El projecte opengov de la Guàrdia Urbana de Badalona a TV3

La Guàrdia Urbana de Badalona ha posat en marxa un projecte de open goverment, consistent en la publicació en el web municipal de la informació sobre les actuacions que es realitzen sobre el seu àmbit d’acció (exclou delites).

Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida, i el canal 3/24 l’ha recollida fent un reportatge al respecte.