Professional experience

Formació

- IESE (Universitat de Navarra) – Pla de Desenvolupament Directiu PDD, any 2005.
- Escola d’Administració Pública de Catalunya – Màster en Alta Funció Directiva (en curs), any 2013.
- UOC – Màster en Societat de la Informació i el Coneixement, any 2010 (projecte).
- ICT Institut Català de Tecnologia – Postgrau en Direcció de les Telecomunicacions, any 1998.
- UPC – E.T. Telecomunicacions, especialitat equips electrònics, any 1999.
- Certificació ITIL Fundamentals.

Experiència professional

GENERALITAT DE CATALUNYA (CTTI – Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, organisme responsable de la gestió de les TIC de la Generalitat)

RESPONSABLE DE CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES / DIRECTOR D’OPERACIONS

Des de juliol 2011 a maig 2013, en dependència del Director Gerent del CTTI i del Director de Gestió de Serveis, a càrrec d’un equip variable de més de 200 persones entre personal propi i contractes amb empreses externes. Responsable de la operació de la major part dels sistemes informàtics de la Generalitat. Pressupost gestionat superior a 40 milions de € anuals.

Principals sistemes

Sistemes corporatius CPDs corporatius CTTI (2), amb més de 2.000 servidors.
Manteniment de més de 500 aplicacions informàtiques de tots els tipus.
Tecnologies J2EE, SAP, Oracle, Microsoft, IBM mainframe (z-Series), etc…
Sistemes crítics dels Departaments de Salut, ICS i Justícia.
• Catsalut
• Historia clínica compartida
• Recepta electrònica
• Sistema ARGOS de gestió hospitalària
• eJusticia
• Plataforma de tràmits electrònics
• Web de la Generalitat (www.gencat.cat)

Principals fites:

 • Definició de la estratègia tecnològica de centres de processament de dades dins el projecte de nou model TIC de la Generalitat, amb els següents objectius:
 • Reducció del 35% de la despesa
 • Renovació tecnològica
 • Migració a serveis de cloud computing
 • Consolidació de 46 a 5 CPDs
 • Estratègia de continuïtat de serveis de la Generalitat
 • Externalització de serveis
 • Implantació de la nova plataforma de correu electrònic corporativa (108.000 usuaris).
 • Renovació tecnològica dels sistemes informàtics del CatSalut, ICS i administració de Justícia.

 

AJUNTAMENT DE BADALONA – Badalona és amb 218.000 habitants la 3a ciutat de Catalunya, amb més de 1.000 treballadors i 52 seus distribuïdes pel terme municipal

CAP DEL SERVEI D’INFORMÀTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Des de febrer 2008 a juny del 2011, com a càrrec eventual en dependència de la Primera Tinença d’Alcaldia, a càrrec d’un equip de 22 persones. Responsable del disseny i desenvolupament del Pla d’Impuls Tecnològic de l’Ajuntament.

Principals sistemes gestionats

Sistemes corporatius

 • SAP Gestió de tributs
 • Oracle Middleware (Portal, ESB, Gestor documental, etc, …)
 • Sistemes de RRHH, Comptabilitat, recaptació, etc .. amb verticals específics de sector públic.
 • CPD amb més de 70 servidors

Telecomunicacions

 • Xarxa pròpia de fibra òptica
 • Ràdio-enllaços propietaris Wimax

Microinformàtica

 • Més de 1000 llocs de treball en 52 seus
 • Sistemes de PDA per a personal en mobilitat
 • 250 estacions de treball virtualitzades (thin clients)

Principals fites:

 • Implantació de sistema de gestió de tributs sobre tecnologia SAP (primera instal lació a Espanya, cas d’èxit reconegut per SAP).
 • Disseny i implantació de nova arquitectura informàtica basada en el Middleware Oracle (ESB, BPM, Gestor documental, Gestor d’identitats, etc). Cas d’èxit reconegut per Oracle.
 • Disseny i implantació de nou portal municipal incloent funcionalitats avançades d’administració electrònica. Triplicada l’audiència del portal, i previsió de 8.000 tràmits on-line en el primer any.
 • Implantació de nous sistemes d’informació verticals (Recursos Humans, Seguretat, etc ..). Substitució del 70% del programari municipal.
 • Desplegament a nivell municipal d’una xarxa de fibra òptica pròpia de més de 30 km d’extensió i 18 edificis connectats. Primer Ajuntament de Catalunya en connectar el seu CPD al de la Generalitat amb fibra òptica.
 • Virtualització de llocs de treball, substituint el 25% de les estacions PC per terminals lleugers (thin clients) gràcies a la nova xarxa de fibra òptica.
 • Nou sistema centralitzat de vídeo-vigilància de la via pública basat en tecnologia IP i xarxes sense fils Wi-Fi Mesh

Participació en els òrgans consultius de Localret tals com el consell assessor de grans ciutats.

SUPERMERCATS CAPRABO – Caprabo era en el seu moment una de les empreses líders del mercat de la distribució a Espanya, amb presència a 7 comunitats, 600 botigues, 7 plataformes logístiques i més de 17.000 treballadors.

DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES IT

Des de novembre-2005 a gener 2008, al càrrec d’un equip de 50 persones, en dependència del Director d’Organització i Sistemes, amb un pressupost de 12 milions de € i amb responsabilitat de gestió sobre el següent abast:

Equipament IT de botigues

 • 3.000 punts de venda (linux)
 • 1.800 terminals portàtils Intermec (windows CE)
 • 600 servidors linux, 1.100 impressores (Epson)
 • 18.000 usuaris, 64.000 peticions / incidències per any
 • CITRIX (15 servidors)
 • Contractes de manteniment per un import de 6 milions d ‘€

Sistemes de suport a magatzems

 • 500 terminals de carretó (Symbol)
 • 2 sistemes de gestió de sitges (40.000 palets de capacitat)
 • Sistemes de lectura portàtils làser (500)

Sistemes centrals / Centre de procés de dades

 • SAP Retail (instal lació més gran d’Espanya), SAP FI-CO.
 • 96 servidors Wintel (HP, IBM)
 • 7 grans sistemes IBM AS400
 • 60 servidors Unix SUN Solaris
 • 40 Tb d’emmagatzematge (EMC CLARiiON, IBM Shark, Hitachi)
 • Sistemes de virtualització (VMWare)
 • Servidors d’aplicacions (BEA)
 • SAP Retail i FI-CO
 • Backup (Symantec Veritas, EMC legato)
 • BBDD Oracle, DB2, Windows SQL Server
 • HP OpenView (OVO)
 • Aplicacions de Bussines Intelligence (Cognos, Microstrategy)

Sistemes microinformàtics

 • 1.200 llocs de treball en oficines centrals i delegacions
 • Fileserver, Lotus Notes

Comunicacions

 • 600 línies ADSL, backup XDSI (servei VPN-IP nacional) switches centrals CISCO
  1400 access point Wi-FI CISCO
 • Sistemes de mobilització de correu i aplicacions amb PDA i tablet PC
 • 3 milions de € gestionats

Principals fites:

 • Estalvi del 12% en costos de manteniment IT mitjançant re-negociació amb els proveïdors (Wincor-Nixdorf, Sun, IBM, HP, ..)
 • Re-disseny del sistema de helpdesk (62.000 ordres anuals) i externalització del servei de front-end
 • Re-estructuració de l’Àrea d’Infraestructures
 • Reducció de la rotació de personal tècnic (del 40% anual al 5%)
 • Implantació de ITIL com a metodologia de gestió de les Infraestructures
 • Definició de la estratègia tecnològica en Infraestructures
 • Simplificació dels processos de facturació