Sistema de gestión de tributos municipales y datos maestros con SAP Tax&Revenue

 
 

Es la primera instal·lació amb resultat positiu a Espanya, pel que es una fita. Estem molt satisfets de que hagi estat a Badalona on haguem aconseguit fer-ho.