Guia per a la implantació de ITIL

EN CONSTRUCCIO

Aquest document es una guia per a aquells que volgueu impulsar una millora de la explotación de les vostres IT, y volgueu utilitzar ITIL com a marc de referència. La ordenació dels continguts és la següent:

  1. Introducció
  2. Organització del departament d’explotació IT
  3. Plà d’acció

Següent