Setenes jornades Catcert de signatura electrònica

El dia 27 d’octubre he participat com a ponent a les setenes jornades de signatura electrònica, organitzades per Catcert.

La ponència ha tractat sobre la necessitat de disposar d’unes infraestructures IT sòlides abans d’embarcar-se en projectes d’administració electrònica.

Sota el meu parer, aquestes infraestructures son 4:

 • Comunicacions
 • Microinformàtica
 • Servidors
 • Middleware (plataforma SW)

Que entenc per plataforma SW? Aquells elements base que composen la part de baix nivell de les aplicacions, principalment:

 • Base de dades
 • Portal
 • Bus d’integració
 • Workflows
 • Gestió d’identitats (rols i perfils)
 • Gestió documental

En aquest nivell es en el que aconseguim que les aplicacions estiguin integrades, pel que aconseguir que aquests elements siguin compartits per tots els sistemes, bé que desenvolupem, bé que adquirim a tercers, es clau.

En els sistemes informàtics de l’Ajuntament estem treballant per tal els nostres sistemes estiguin integrats seguint aquesta filosofia:

 • Cap aplicació que es publica a l’exterior té un portal exclusiu. No hi ha un portal de tributs, ni un d’esports, ni un de tràmits,… Les aplicacions ha de publicar-se a través de l’únic portal sigui integrant-se com a portlets o bé a través de consum de serveis web.
 • La interacció entre aplicacions s’està derivant per tal es realitzi a través del bus de serveis, comencant per les que es consumeixen des del portal.
 • S’esta treballant en la integració dels processos en una eina de gestio de workflows única (Oracle BPM), accessible a través de la Intranet.
 • Un únic gestor documental per a totes les aplicacions
 • Una gestió de les identitats unificada amb SSO i repositori únic de rols i perfils
 • Una base de dades mestres única per a les aplicacions

Aquest es un camí molt llarg i complexe, però estem convencuts que es la única via per poder arribar a mig termini a grans resultats. Un camí ple d’obstacles, que es presenten sobretot en forma d’oportunisme per part d’elements externs que prometen els usuaris resultats ràpids en projectes d’aplicacions aïllades, que solucionen problemàtiques sobretot internes dels departaments, però impedeixen arribar als objectius finals.

Nosaltres apostem per anar a passos, però d’una forma molt sòlida. No construirem un edifici sense bases, ara toca assentar bé el futur i això passa per que les bases dels sistemes siguin les que necessitem.