Projecte agenda de Badalona : 2.0, opendata i aplicacions per a iPhone

Un cop presentat el portal opendata de l’Ajuntament, comencem la posada en marxa d’ aplicacions.

En aquest cas, explicarem el projecte d’Agenda ciutadana, que considero un dels més interessants pels conceptes que s’hi troben, des de participació i 2.0, opendata i aplicacions fetes per desenvolupadors.

L’agenda ciutadana es composa dels actes culturals o de lleure que tenen lloc a la ciutat. Es pot tractar d’actes organitzats per l’Ajuntament, o per entitats. El nivell d’actualització era baix fins ara, ja que per tal d’aconseguir la informació no municipal era necessari que la entitat organitzadora anès presencialment a informar de l’acte a les oficines municipals, pel que la major part dels actes no s’hi trovaben al portal municipal.

Amb el nou web municipal, s’incorpora apart d’un disseny molt més atractiu, funcionalitats com la cerca, la geolocalització, o els RSS, que han fet augmentar el número de visites a l’agenda fins a 3.200 mensuals (10 cops més que l’anterior), nivell que encara considerem molt baix, degut sobretot a la falta d’actes de les entitats.

Més ” />

Per solucionar això, hem posat en marxa en el portal municipal un tràmit on-line, amb certificat digital, a través del qual els representants de les entitats poden enviar a l’Ajuntament informació sobre actes. El sistema s’està promocionant a través de la pàgina principal del web, i l’àrea de cultura ha contactat amb les entitats de la ciutat convidant-les a obtenir el certificat digital i utilitzar el servei. L’objectiu es tedir cap a un web amb continguts aportats i consumits pels mateixos usuaris, els ciutadans. L’Ajuntament nomès com a plataforma, facilitador de la comunicació de la xarxa ciutadana.

El sistema fa arribar la informació als tècnics de cultura, que realitzen una revisió de la informació per tal que no faltin dades rellevants, i la introdueixen en el sistema de gestió de continguts web de l’Ajuntament.

A partir d’aquest moment, les dades estan ja accessibles per part dels ciutadans, que les poden consumir de les següents formes i plataformes:

  • Portal web de l’Ajuntament
  • Portals web de mitjans digitals de la ciutat – a través dels serveis XML posats a disposició en el portal opendata, pàgines com Badaweb (30.000 visites/mes) o Badanotis recuperen la agenda i la publiquen en els seus portals.
  • Eines de programari gratuït, com Google Earth (que permet utilitzar el opendata en format kml i veure la informació en vistes aèries), o Google Reader (RSS)


-

  • Aplicacions realitzades per desenvolupadors per a iPhone, a partir de les dades XML del portal opendata, accesibles per a tothom. Us adjuntem un enllaç a iBDN, desenvolupada pel company Xavier Vinaixa. Esperem que apareguin més en el futur, i estem oberts a oferir col·laboració a qualsevol altre desenvolupador que ho necessiti.

Amb aquesta diversificació d’opcions i plataformes, treballarem per aconseguir una difussió molt superior de la informació, de forma que l’objectiu es aconseguir que la ciutat tingui un circuit clar, fàcil i econòmic per la dinamització de la vida cultural i el lleure de la ciutat. La informació concentrada en un punt, i distribuida per a que cada qual la utilitzi com cregui convenient, de forma lliure.