Projecte Open Data de l’ Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha llençat una iniciativa opendata, que en el seu llençament incorpora dades sobre el funcionament dels serveis públics (incloent Guàrdia Urbana), divisió administrativa, equipaments de la ciutat, tauler d’anuncis oficials i agenda de la ciutat.

Noticia al canal 3cat24 de TV3

Aquesta iniciativa complementa el seu portal OpenGov (Gobern Obert), en el que addicionalment es faciliten dades sobre el pressupost municipal, el planejament urbanístic, o els resultats electorals.

D’aquesta forma, els ciutadans, en funció dels seus coneixements d’informàtica, poden accedir a la informació a través del portal OpenGov, o bé descarregar-se dades a través del portal OpenData.

La iniciativa esta essent ben valorada pels principals observatoris OpenData de l’estat espanyol, i el projecte ja ha estat incoporat en els catàlegs de serveis del projecte Aporta del Ministerio de Administraciones Públicas, i en el mapa OpenData de la Fundació CTIC.

La Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación), ha incorporat la iniciativa dins del seu mapa de OpenData (18 ajuntaments a nivell global, 4 d’ells a Espanya).

.

.

De la mateixa forma, el Ministerio de Administraciones Públicas ha incorporat a l’Ajuntament dins del seu catàleg d’iniciatives en marxa, dins del projecte Aporta:

.

Per a més informació sobre el projecte OpenData a l’Ajuntament de Badalona, podeu visitar: