A l’Ajuntament de Badalona

Els nostres projectes a l’Ajuntament han tingut repercussió en diversos mitjans.
.

El nou portal web municipal

.

Projectes de Open-Government

.

Portal Opendata

.

Informació sobre l’estat de les platges per Twitter

.

Nova plataforma informàtica Oracle

.

Desplegament de la xarxa de fibra òptica municipal

.